Støt ikke hvem som helst – Guide til at støtte familier, hvor et barn har kræft

Mange mennesker vil gerne støtte gode sager, og det synes jeg er fedt. Jeg giver også gerne et lille bidrag her og der ud fra devisen; Mange bække små, gør en stor å.

Her er mit eget kortprojekt (Cancerkort) ikke nogen undtagelse. Tænk sig lige, hvor meget kr. 15 her og der kan blive til, når jeg sælger kort. Det var nu ikke kortene, som jeg ville skrive om, men om noget meget nært beslægtet.

For et par måneder siden henvendte en af mine veninder sig til mig og fortalte mig, at hun var blevet ringet op af en forening, der støttede familier, hvor et barn var ramt af kræft. Men hun blev lige pludselig lidt i tvivl om, hvilken forening det var. Men det lød faktisk rigtig meget, som den forening, som jeg plejer at anbefale, men det var nu noget, som ikke stemte. Så jeg besluttede mig for at undersøge sagen lidt nærmere.

Først skrev jeg til formanden for den forening, som mit kortprojekt støtter, fordi jeg syntes, at det lød mærkeligt, at “min” forening havde ringet ud til min venindes virksomhed. Foreningen Cancerramte Børn ringer nemlig aldrig uopfordret ud til private eller virksomheder for at bede om bidrag. Formanden Jan Johnsen kunne da også bekræfte, at ingen fra foreningen havde ringet ud for at bede om bidrag nogen steder. Så det virkede jo ret underligt. Men formanden var hurtig til at gennemskue det, for han var stødt på det før. Siden er jeg også blevet konfronteret med andre eksempler på samme forening.

Ved lidt nærmere research viste det sig, at det er en forening, der kalder sig Foreningen for Danske Kræftramte Børn, der havde kontaktet min veninde. Det er noget tvivlsomt, hvad man støtter, hvis man donerer penge til dem, for jeg har aldrig hørt om nogen, som har deltaget i nogle af de arrangementer, som de nævner på deres hjemmeside (og jeg har trods alt stadig berøring med ramte familier).

Det er faktisk ikke helt ligegyldigt, hvor man sender sine penge hen. Man må antage, at man gerne vil have, at de berørte familier får mest muligt gavn af ens bidrag, og så har jeg lige lavet en lille guide. Guiden står naturligvis helt for min egen regning og er baseret på mine egne oplevelser med de foreninger, der yder støtte til familier, hvor et barn har fået konstateret kræft. De oplyste tal er taget fra foreningernes seneste årsregnskab (hvor der altså har været et regnskab tilgængeligt), og jeg har sammenlignet så godt jeg kunne, selvom de ikke nødvendigvis gør tingene op på helt samme måde.

Jeg nævner her de 4, som man kan konfronteres med indenfor dette område:

1. Foreningen Cancerramte Børn.
Det er denne forening, som jeg støtter via Cancerkort (salg af håndlavede kort). Alt overskud fra Cancerkort går her til. Det er jeg rigtig glad for, fordi jeg ved, at hver en krone, der er sendt ind i bidrag bruges på familierne. De meget få administrative omkostninger, der er, dækkes af Tips og Lottomidler.
Det er både det syge barn og familien, der kan få glæde af en række aktiviteter (juletræsfest, bio, bowling, cirkus osv), men også arrangementer for forældre og bedsteforældre, der har mistet et barn til kræft, weekendture for raske søskende, hvor de kan møde andre børn, der har en bror eller søster med kræft, psykologhjælp osv.
I Foreningen Cancerramte Børn er der ingen, der modtager løn for deres arbejdet. Det hele udføres frivilligt og med hjertevarme (og det sidste er skam ikke engang bare varm luft, for det er så tydeligt, når man deltager til deres arrangementer). Foreningen betaler ikke dyre huslejer, for adressen er bare hos formanden. Der er aldrig nogen, der presses til at give bidrag. Alt kommunikation med medlemmerne foregår via mails og foreningens hjemmeside (så der spildes ingen penge på porto og tryk).
Foreningen råder over 4 feriehuse, som medlemmerne kan låne.
Alle foreningens arrangementer er gratis for medlemmerne at deltage i. Der opkræves altså ingen egenbetaling, for de mange arrangementer.

Læs mere om Foreningen Cancerramte Børn
Link til regnskab – 90% går til aktiviteter og arrangementer (2,1 mill).2. Børnecancerfonden
Du kender nok Børnecancerfonden fra Team Rynkeby. Du ved de gule amatørryttere, der cykler til Paris. Børnecancerfonden er også en meget seriøs og uafhængig aktør her. Team Rynkeby er blot en af bidragsyderne (bidraget fra Team Rynkeby udgør mere end halvdelen af Børnecancerfondens samlede indtægter). De bidrag, som Børnecancerfonden modtager går primært til forskning (84%) inden for børnecancerområdet (og ikke som Kræftens Bekæmpelse, hvor pengene naturligvis går til mange forskellige kræftformer/patienttyper) samt patientoplysning. F.eks var Børnecancerfonden det eneste sted, hvor vi kunne finde oplysninger på dansk om Silas´ cancerdiagnose for 8 år siden.

Familier kan søge et forkælelseslegat, når et barn i familien får stillet en kræftdiagnose. Børnecancerfonden har også nogle feriehuse, som familierne kan låne og der laves også nogle sociale arrangementer, men det er langt færre end f.eks  Foreningen Cancerramte Børn og det er heller ikke Børnecancerfondens hovedformål. Vi har personligt ikke benyttet os af nogle af deres tilbud, så jeg har ikke kendskab til afvikling osv.
Derudover arrangeres der rekreationsrejser til Mallorca for udvalgte familier (valgt i samarbejde med de børneonkologiske afdelinger).

Læs mere om Børnecancerfonden
Link til regnskab – 3% går til aktiviteter/arrangementer/oplysning/drift af feriehuse (2,1 mill). Til gengæld går imponerende 84% til forskning.

3. Familier med kræftramte Børn
Hvis man alene kigger på regnskabet, så er det, den forening, hvor der kommer flest penge ind fra et “bredere publikum”. Desværre er der ikke så mange af pengene (hvis man kigger på andelen – i beløb så er det mange penge), der havner ude hos familierne, der har kræftramte børn. Der bruges mange penge på fundraising, markedsføring, administration mv. Foreningen anvender i stor udstrækning fundraiser/phonere til at ringe ud til private og virksomheder, og mildest talt presse dem til at betale ved at appellere til deres samvittighed og oplyse dem et tal for hvor mange kræftramte børn, der er i deres nærområde osv. og antyde, at de bør have dårlig samvittighed, hvis de ikke vil støtte. Faktisk bruges over 60% af de indsamlede midler på samle flere penge ind og i øvrigt markedsføre foreningen. Derudover er der også lønomkostninger i regnskabet.

Foreningen laver også mange sociale arrangementer. En del af dem er identiske med den førstnævnte forenings – også her er aktiviterne af god kvalitet, men ved en del af arrangementerne er der egenbetaling. På trods af, at det nogen gange er relativ beskedne beløb ift arrangementernes værdi, så skæpper det alligevel godt i kassen hos foreningen, og kan omvendt godt være en udskrivning for familierne også. Det er for mig tankevækkende, at Foreningen Cancerramte Børn (førstnævnte forening) med et langt mindre budget kan tilbyde lignende arrangementer uden at kræve så meget som en krone egenbetaling.

Til trods for at vi ikke har været medlem af foreningen her de sidste 4-5 år, så modtager vi stadig 2-3 store tykke brev om måneden. I brevene er der indbydelser til div. arrangementer (en indbydelse kan sagtens være trykt på 3 sider og er altid trykt i mange farver og med store billeder og tegninger). Det er i mine øjne total spild af indsamlede midler at spendere tryksager og forsendelse – oven i købet til ikke betalende medlemmer. Tænk på portopriserne i dag. Andre har fortalt, at selvom de gentagne gange har frabedt sig mere post derfra, så fortsætter strømmen af tykke breve i deres postkasse. Om det så er fordi, at foreningen kan sige, at man sender invitationer ud til et større antal (end nødvendigt), når man ringer rundt for at samle ind, skal jeg lade være usagt. Men jeg ved, at vi modtager ca 25 breve om året, som har kostet omkring kr. 22 at frankere, og det er mere end kr. 500, der er brugt til porto fra Familier med Kræftramte Børn på breve til os.

På foreningens facebookgruppe har der været stillet spørgsmål vedr. regnskaber o.a., men alle opslag fra gruppens gæster er slettet og i øvrigt aldrig besvaret. Jeg kan ikke sige, hvad årsagen er, men lukkethed vedr. velgørenhed bryder jeg mig ikke om. I min omgang med Familier med Kræftramte Børn har de efterladt mig et indtryk af, at det er mere business end velgørenhed, og jeg har ikke følt varme og nærvær fra arrangøren ved de arrangementer, som vi tidligere har deltaget i. Men arrangementer er der, og bestemt også ganske gode arrangementer, og jeg synes, at det er fint, at der er noget at vælge i mellem for familierne, som pga sygdom og kemo-isolation ikke kan komme rundt til så mange ting.

Læs mere om Familier med kræftramte børn
Link til regnskab 24% går til aktiviteter og arrangementer (12,3 mill)

4. Foreningen for (Danske) Kræftramte Børn
Jeg kan ikke sige så meget om dem, for jeg har aldrig set et arrangement eller en indbydelse fra dem. Jeg har dog hørt, at en enkelt børnekræftafdeling har modtaget nogle brætspil og billetter fra dem. Det er alt. Der er ingen regnskaber eller aktivitetsplan lagt ud på deres hjemmeside og ingen kender rigtig noget til dem. Desuden kalder de sig på hjemmesiden både Foreningen for Kræftramte Børn og Foreningen for Danske Kræftramte Børn. Svært at have tillid til en forening, der ikke ved, hvad den selv hedder og  hverken har vedtægter, bestyrelse og regnskaber tilgængeligt.

Det er værd at huske, at familier, hvor børn får kræft har et ret stærkt netværk, og så stor er gruppen af ramte trods alt heller ikke. Det berører ca 200 nye familier om året, og børnekræft behandles kun 4 steder i landet, så berøringen mellem familierne er stor. Det lugter rigtig meget af, at nogen udnytter kræftsyge børn til egen vinding, når ingen familier har “mærket” noget til dem.
Foreningen er flittig til at ringe ud til private og virksomheder for at samle penge ind. Der fortæller de om arrangementer i Tivoli og Legoland m.fl, men igen så har jeg aldrig hørt om nogen, der har været inviteret, trods mit medlemsskab på div. børnekræft-grupper på facebook.

Læs mere om Foreningen for Danske Kræftramte Børn
Læs også denne advarende artikel fra sommeren 2016
Se denne udsendelse, hvor TV2 Nord har kigget nærmere på den mystiske forening

Opsumering:
Hvis du gerne vil støtte familier, hvor et barn er ramt af kræft, så de kan lave nogle ting sammen (isolation pga kemobehandling kan være  en social udfordring) og opbygge fællesskab og samhørighed med andre familier i samme både, så er spørgsmålet, hvor meget du synes, at familierne skal have ud af dine penge. Der er ingen tvivl for mig, om hvilke to foreninger jeg ville placere et bidrag hos. Som du nok kan regne ud, så er det Foreningen Cancerramte Børn og Børnecancerfonden.

Hvis det er de sociale aktiviteter, som du ønsker at støtte, og vil sende kr. 100 efter den gode sag, så er her hvad, der havner ude hos familierne af dine 100 kroner:

Foreningen Cancerramte Børn – 90 kroner
Familier med Kræftramte Børn – 24 kroner
Børnecancerfonden – 3 kroner (dog bruger de 84 kroner på forskning)
Foreningen for Danske Kræftramte Børn – sandsynligvis slet ingen!!

Hvordan vil du helst bruge dine 100 kroner??

Jeg har delvist ligget inde med denne viden i et par år (for sidstnævnte “forening” i nogle måneder), men først her til aften har jeg virkelig forsøgt at grave mig ned i regnskaberne, fordi jeg simpelthen ikke kan klare tanken om, at nogen (sandsynligvis) putter pengene i egen lomme i stedet for at sende pengene derhen, hvor giverne har tiltænkt dem.

Efter at have boret lidt i regnskaberne er jeg faktisk mere end chokeret – og i nogle tilfælde også imponeret. Når jeg ikke har “råbt højt” om det tidligere, så er det fordi jeg naturligvis ikke ønsker at vække en mistillid til div. organisationer, og risikere, at folk bliver i tvivl og slet ikke tør at støtte. For indtil den sidstnævnte forening dukkede op, så har bidrag til de tre førstnævnte foreninger trods alt ydet støtte til familier, hvor et barn har fået konstateret kræft.

Jeg ved, at det godt kan være svært at finde hoved og hale i organisationerne, fordi navnene jo næsten lyder ens. Men jeg håber, at dette indlæg, kan hjælpe lidt på gennemskueligheden.

Tak for din opmærksomhed!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *